WARUNKI UCZESTNICTWA VIII Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich

O "Dobczycką Kozę"

Dobczyce, 12 czerwca 2021 r.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Dobczyce. Logo Dobczyce

Warunki uczestnictwa:

I. O zakwalifikowaniu pary do turnieju decyduje:

  • Zgłoszenie pary za pomocą internetowej PLATFORMY TAŃCÓW POLSKICH PS CIOFF® https://turnieje-tp.cioff.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca 2021 r. (zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane).
  • Przedłożenie w biurze turnieju książeczek startowych uczestników lub w przypadku osób startujących po raz pierwszy - opisanego zdjęcia. Brak książeczek należy zgłosić organizatorowi 7 dni przed konkursem.
  • Dokonanie opłaty startowej 30 zł od osoby (60 zł od pary).
  • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o dopuszczeniu par do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

II. Informacje organizacyjne:

  • Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia (nie dotyczy wykupionych obiadów).
  • Pary wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej, która powinna też dokonać ubezpieczenia grupy.
  • Przyjazd uczestników i rejestracja par – Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe im. Burmistrza Marcina Pawlaka w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce: 12 czerwca br. (sobota) w godz. 7.30 – 8.30 lub w godz. 13:00 – 14:00 ( w zależności od kategorii wiekowej)

Pozostańmy w kontakcie

Zapraszamy na naszą stronę na facebooku gdzie będzie śledzić na bieżąco aktualne informacje organizacyjne oraz wyniki.